Kuggaviksgården ägs av IOGT-NTO, som är en av Sveriges största och mest betydelsefulla nykterhetsorganisationer. Därför är Kuggavik en garanterat drogfri miljö. Alla upplevelser blir äkta och opåverkade. Bättre kan det inte bli.
Anläggningen är uppdelad på två områden där huvudbyggnaden och Annexet är Kuggaviksgården och våra vackra hus vid stranden heter Solvik.

Solviks Historia

Det var Östersunds kommun som var först med sommarkoloni i Åsa. Tiden var 1900-talets början. Många barnfamiljer bodde trångt och osunt. Lungtuberkolosen var den stora folksjukdomen. Tack vare koloni fick många barn möjlighet till miljöombyte, frisk havsluft och stärkande salta bad.

1917 byggdes det största huset – det som idag kallas “Flickhuset”, just därför att flickorna bodde i det huset. I ett rum på andra våningen bodde även föreståndaren. Det fanns också samlingsrum för alla barnen i “Flickhuset”.

De andra byggnaderna byggdes några år senare (utom lekstugan, som byggdes 1956 eller 1975). I “Kökshuset” fanns givetvis kök, den stora matsalen för barnen samt personalmatsal. På andra våningen bodde personal och där fanns även ett sjukrum.
De tredje huset – “Pojkebo” – var bostad för pojkarna under kolonivistelsen. Också i “Pojkebo” fanns ett personalrum och ett sjukrum.

1933 flyttade Östersunds kommun till en nybyggd koloni strax norr om Solvik. Den gamla kolonin övertogs av Rödöns kommun, som efter kommunsammanslagning i början av 70-talet gick upp i Krokoms kommun.

Nu närmade sig slutet på koloniepoken. En tragisk brand med flera omkomna barn på en barnkoloni i Onsala blev den utlösande faktorn till att barnkoloniverksamheten i Åsa upphörde helt. Brandsäkerhetskraven höjdes och det skulle kostat stora pengar för de jämtländska kommunerna att uppfylla myndigheternas krav. Istället fick byggnaderna i stort sett förfalla. Östersunds-Posten skrev i en artikel om kolonierna i Åsa den 12 juli 1979 att “Solvik är i bedrövligt skick” och att man beräknade kostnaderna för att ställa i ordning kolonin till 1,2 miljoner kronor.

1984 köpte Älvsborgs IOGT-NTO-distrikt såväl Solviks- som Östersundskolonierna. Tanken var att kunna anlägga en helnykter campingplats i anslutning till Kuggaviks kursgård, men av olika skäl kunde planerna inte förverkligas. Östersundskolonin såldes efter några år.

Idag ägs Solvikskolonin av Kuggavik ideella förening, som är ett samarbete mellan de tre IOGT-NTO-distrikten i Älvsborg, Göteborg och Bohuslän samt Halland. I samarbete med Hallandsmodellen har kolonin rustats och den gamla kolonimiljön bevarats, men på ett sådant sätt att kolonibyggnaderna fyller de krav på standard och utnyttjande som gäller idag.

Nu har Solvik gått in i en ny era och kommer i framtiden att användas för bl.a. läger och kurser om alkohol och narkotika för skolungdomar, kollo för barn och konferensverksamhet. Allt i en helnykter miljö.

Hjärtligt välkomna med er bokning!
E-post: info@kuggavik.se
Tel: 0340-65 12 85