Kuggaviksakademin

I projektet Kuggaviksakademin samlar vi kompetens för att kunna bli bäst i landet på utbildningar för sociala verksamheter såsom kamratstöd, stödgrupper och sociala företag. Med hjälp av projektstöd ifrån Stiftelsen Ansvar för Framtiden https://ansvarforframtiden.se och ett väldigt givande samarbete med NBV Väst, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Brukarrådet Västra Götaland och en massa härliga sociala verksamheter.

Som ett led i Kuggaviksakademin har vi under våren och hösten 2021 kört utbildningar online via Zoom och Lifesize. Nu senast föreläste Föreståndare Calle Wennerstrand om Social Hållbarhet utifrån Kuggaviksgården. Se hela föreläsningen här.