Gemenskap och samhörighet för äldre!

Med start i november anordnar Kuggaviksgården aktiviteter för att bryta ensamhet hos äldre.

Ett projekt i samarbete med NBV